Puppytesten

Voor fokkers:

De puppytest wordt uitgevoerd op een leeftijd van 7 weken jong, wanneer de puppen nog bij de moederhond zijn.  Deze puppytest kan helpen met het maken van de goede match tussen een pup en een nieuwe eigenaar. Vaak bevestigt het al wat de fokker had verwacht maar soms kan het ook andere inzichten geven. Een pup alleen, kan zich nu eenmaal anders gedragen dan wanneer hij in het bijzijn is van zijn nestgenoten.

Van oudsher wordt de Campbell-test gedaan alleen de inzichten in hondengedrag is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.  Met name het nut van de dwangproef (pup op zijn rug leggen en hem op zijn rug stil houden)  wordt verschillend over gedacht. Wat wordt er o.a. getest:

  • Sociale binding
  • Sociale overheersing
  • Apporteren – werklust
  • Gevoeligheid voor geluid en het herstelvermogen
  • Gevoeligheid visueel
  • Stabiliteit bij vreemde voorwerpen
  • Herstellend vermogen

Het is uiteraard niet de bedoeling dat een pup enorm onder de indruk is van deze test. Per pup wordt gekeken wat hij of zij aan kan.

De puppytest is en blijft een moment opname en is dan ook geen garantie voor het uiteindelijke karakter van de pup. Omgevingsinvloeden en leerervaringen in het leven van de pup bepalen in belangrijke mate de ontwikkeling van het toekomstige gedrag.